Prev Next

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดาของอาจารย์มนัญญา ปริยวิชญภักดี (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 31 สิงหาคม 2016 Hits:76

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาอาจารย์มนัญญา  ปริยวิชญภักดี (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2...

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 22 กรกฏาคม 2016 Hits:91

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศา...

Read more

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 22 กรกฏาคม 2016 Hits:97

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

                  เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางกา...

Read more

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 04 กรกฏาคม 2016 Hits:104

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559   วันที่ 28 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒน...

Read more

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค)ประจำปี 2559

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 04 กรกฏาคม 2016 Hits:95

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค)ประจำปี 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....http://www.pbru.ac.th/thai/index.php/2016-01-03-08-26-34/2016-01-03-08-28-01/item/479-sci-18  

Read more

รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 23 มิถุนายน 2016 Hits:97

คลิกที่นี่เพื่อรายตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 เปลี่ยนแปลงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจากเดิมวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2559 รอบแรก วันฝึกซ้อมเป็นดังนี้ วันที่ 11 สิงหาคม...

Read more

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs FREE.

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 30 พฤษภาคม 2016 Hits:113

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs FREE.

โดย คุณคมสัน  วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา  08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ "โครงการ KRU 43 ปี ปั่นเพื่อน้อง"

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 30 พฤษภาคม 2016 Hits:171

ประชาสัมพันธ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kru.ac.th/regisbike/

Read more

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกอล์ฟส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 14 มีนาคม 2016 Hits:196

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการแข่งขันกอล์ฟส่งเสริมการศึกษาและเปิดศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(หนองช้างนอน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 25...

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่วยเหลือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง

หมวด : กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า teerasak - avatar teerasak วันที่ 03 มีนาคม 2016 Hits:129

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้ามาจดรับรองเป็นองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=7734

Read more

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2559

หมวด : กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า teerasak - avatar teerasak วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 Hits:166

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีและ กองทัพบก ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ...

Read more

ทอดผ้าป่าการกุศลในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี

หมวด : กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า teerasak - avatar teerasak วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 Hits:236

ทอดผ้าป่าการกุศลในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี

ขอเชิญร่วมผ้าป่าการกุศลจัดตั้งกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสก่อตั้งครบ ๙๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-493300-6 โทรสาร 032-493308 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25...

Read more

รับสมัครอบรม

หมวด : กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า teerasak - avatar teerasak วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 Hits:145

รับสมัครอบรม

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 19

Read more

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 24 พฤศจิกายน 2015 Hits:186

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

รศ.ดร.วรชัย เยาวปาณี (อดีตอธิการบดีวิทยาลัยครูเพชรบุรี) วันจันทร์ที่ 23 -27 พฤศจิกายน 2558 ฌาปนกิจศพวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558    ณ วัดข่อย อ.เมือง จ.เพชรบุรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้...

Read more

ขอแสดงความเสียใขและร่วมไว้อาลัยแด่ อาจารย์เสยย์ เกิดเจริญ

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ teerasak - avatar teerasak วันที่ 25 กันยายน 2015 Hits:259

บัดนี้  อาจารย์เสยย์  เกิดเจริญ อดีตอธิการบดีวิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้เสียชีวิต และได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดพุทธบูชา ตั้งอยู่ที่ 172  หมู่ที่3 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพ  โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑.กำห...

Read more

กิจกรรม

กิจกรรมอบรม ฟรี!!

1. อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2559  ติดต่อลงทะเบียนโทร. 062-6628011

2. อบรมปูนปั่น เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาประดับสวน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ต.ค. 2559

 

  • หมวดภาพ :: งานฉลองบัณฑิต ประจำปี 2559
  • จำนวนผู้เข้าชม : 1652
  • หมวดภาพ :: Golf 2016
  • จำนวนผู้เข้าชม : 1797
  • หมวดภาพ :: งานฉลองบัณฑิต ปี2558
  • จำนวนผู้เข้าชม : 8501
  • หมวดภาพ :: กิจกรรมการบริการที่เป็นเลิศเพื่อความประทับใจ
  • จำนวนผู้เข้าชม : 9346
You are here

หน่วยงานด้านการศึกษา