ตำแหน่ง:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่อยู่:
อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 7 เลขที่ 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
76000
ไทย
โทรศัพท์:
032-49300 ต่อ 1666
โทรสาร:
032-493298
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)