ตราสัญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

      เพชร           หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ใบตาล 2 ใบ  หมายถึง  สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปรียบเสมือนมือของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่คอยอุ้มชูมหาวิทยาลัยให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

 

     สีของสัญลักประกอบด้วยเซลล์ต่างๆจำนวน 5 สีดังต่อไปนี้

     สีน้ำเงิน        แทนค่า   สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนามราชภัฏ

     สีเสียว          แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

     สีทอง          แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองทาง ภูมิปัญญา

     สีส้ม            แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 สถาบันสีขาวแทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ้างอิงจาก : หนังสือ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

{youtube}MzVQws1u-Wo{/youtube}

อ้างอิงจาก : สโมสรฝึกหัดครูเพชรบุรี 11