กิจการสมาคม

หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 44
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย Administrators ฮิต: 306
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 769
พิธีถวายพระพรวันแม่ 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 246
การอบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 362
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 890
รับสมัครอบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 1101
ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 215
ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คนใหม่ เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 169
ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เขียนโดย นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ฮิต: 152