ประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ออกบูธจำหน่ายสินค้าสมาคมฯ พร้อมด้วยมีกิจกรรมให้ระบายสีในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 515
นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเดินแบบ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 54
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 32
เสวนา “การยกระดับและสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน” เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 55
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 42
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมกำหนดแนวทางในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 68
มรภ.เพชรบุรี ได้รับรางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 59
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 77
ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 135
นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเชพรบุรีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 83