ประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเชพรบุรีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 23
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 2
นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีมอบเงินสนับสนุนโครงการเดินวิ่งการกุศล “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขาแด่น 2022” เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 19
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 0
โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 1
อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์รชุมชน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 3
คณาจารย์และนักศึกษา เข้ารับรางวัลโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 2
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 3
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ฮิต: 3